Tomáš Makovský

Má dvě konzervatoře a léta praxe. Muzikant z povolání, člen hudebního souboru pražského Divadla v Dlouhé a skupin Žáha, Ogari atd. Absolvent brněnské státní a pražské Ježkovy konzervatoře obor bicí nástroje, rodák z moravské Svitávky. Jeho dospívání ovlivnilo hudební rodinné zázemí a spousta vlivů jako dechovka, taneční i symfonické orchestry, beatové a metalové kapely. Repliky všech postav ze všech Cimrmanových her recituje zpaměti.

© Martin Hrubý, Appmine 2019